Wat is een zonneboiler en de voordelen ervan?

Ze zijn niet afhankelijk van brandstoffen, zijn emissievrij en hebben een lagere ecologische voetafdruk. Zonneboilers hebben geen hoog onderhoud nodig. Omdat het geen bewegende onderdelen bevat, zullen er geen scheuren en breuken optreden die regelmatig moeten worden gerepareerd. Zonneboilers - ook wel warmwatersystemen voor huishoudelijk gebruik op zonne-energie genoemd - kunnen een kosteneffectieve manier zijn om warm water voor uw huis te genereren.

Ze kunnen in elk klimaat worden gebruikt en de brandstof die ze gebruiken — zonneschijn — is gratis. Een zonneboiler kan tot 80 procent van uw behoefte aan warm water leveren, zelfs in gematigde klimaten. Dit vertaalt zich in grote besparingen op de energierekening, maand na maand. Sterker nog, een warmwatersysteem op zonne-energie betaalt zichzelf doorgaans terug in slechts vier tot acht jaar en kan naar verwachting 40 jaar of langer meegaan.

Dat is veel gratis energie en veel besparingen. Waterverwarmingssystemen op zonne-energie zijn een geweldige manier om de energiekosten in verband met het verwarmen van water te verlagen. Aangezien zonnewaterverwarming een relatief eenvoudige technologie vereist, kunnen lokale fabrikanten in de meeste landen, vaak kleine tot middelgrote bedrijven, de systemen zelf produceren, installeren en onderhouden. Ryan McNeill is de president van Renewable Energy Corporation, een van de grootste residentiële zonne-energiebedrijven in de Mid-Atlantische Oceaan - toegewijd aan de installatie van hoogwaardige zonnepanelen van Amerikaanse makelij, zonneboilers en zolderventilatoren.

Hoewel een zonneboiler uw waterverbruik niet direct verlaagt, brengt hij wel veel voordelen met zich mee. Omdat ze zonnewarmte gebruiken om te werken, dus als je op een plek verblijft die goed wordt blootgesteld aan zonlicht, zal een zonneboiler zeker helpen om de kosten van de elektriciteitsrekening te verlagen. Dit helpt bij de opname van zonnestraling en draagt de warmte over naar het water dat door de binnenbuis stroomt. Aangezien verwarmingswater gemiddeld ongeveer 18% van het energieverbruik van huishoudens uitmaakt en de vraag naar warm water toeneemt met het gezinsinkomen, wordt met name het koolstofvrij maken van waterverwarming een belangrijk onderdeel van de lopende energietransitie.

Zonneboilers zijn ook algemeen bekend als warmwatersystemen op zonne-energie voor huishoudelijk gebruik en zijn de laatste tijd enorm populair geworden. Daarnaast zijn initiële maatregelen om consumenten bewuster te maken van de voordelen van zonneboilers van cruciaal belang om niet-economische barrières te overwinnen. De kosten omvatten koudwatertank, warmwatertank, ondersteunende structuren, warmtewisselaar, elektrische back-up en installatie en inbedrijfstelling op locatie. In systemen met twee tanks verwarmt de zonneboiler water voordat het in de conventionele boiler terechtkomt.

Zonneboilers zijn een geavanceerde technologie die al meer dan 30 jaar met succes wordt toegepast in verschillende landen, voornamelijk in de residentiële sector, en biedt een betaalbare oplossing voor veel huishoudens. Conventionele opslagwaterverwarmers bieden meestal ondersteuning en maken mogelijk al deel uit van het zonnestelselpakket. Hoewel hun zonneboiler niet rechtstreeks water bespaart, merken ze dat ze minder water verbruiken en in het algemeen nog meer besparen.